Sau khi chọn trường và quốc tịch, hãy nhập số hộ chiếu của bạn để đăng nhập.

Sau khi đăng ký làm thành viên mới, bạn phải được sự chấp thuận của quản trị viên để đăng nhập.

Sau khi đăng ký làm thành viên mới, bạn phải được sự chấp thuận của quản trị viên để đăng nhập.

thông báo(Nhất định phải đọc)

Huong dan cach yeu cau hoan bao hiem khi kham tai cac benh vien khong lien ket truc tiep voi bao hi

Huong dan cach yeu cau hoan bao hiem khi kham tai cac benh vien khong lien ket truc tiep voi bao hiem

□ Đối với điều trị ngoại trú ( viện phí dưới 30.000uôn thì chỉ cần hoá đơn 영수증)-giới hạn bồi thường là 200 nghìn won

1) yêu cầu bệnh viện đưa hoá đơn( 영수증), Nếu phải mua
thuốc thì lấy hoá đơn in trên túi đựng thuốc.

2) hoá đơn chi tiết ( 진료비세부산정애역서) nếu viện phí trên
30.000uôn, dưới 30.000uôn thì không cần hoá đơn này.

3) sau khi lấy các giấy tờ trên hãy gửi cho người phụ trách
ngôn ngữ của bạn thông qua kakao hoặc email. hoặc cũng
cóthể nộp trên web
( Hỏi đáp đền bù)

4) Gửi kèm số tài khoản ngân hàng của chính bạn cho người
phụ trách qua kakao hoặc email.

5) khoảng 4-5 ngày sau bạn sẽ nhận được tiền hoàn bảo hiểm

□ Trường hợp điều trị nội trú ( nhập viện điều trị)

1) sau khi điều trị và ra viện, bạn hãy yêu cầu bệnh viện cấp
cho bạn 3 giấy tờ sau:
(진료비 영수증, 진료비세부산정내역서 và 진단서)

2) Đối với 진단서 trước khi xuất viện phải nói trước để viện
cấp cho bạn khi xuất viện.

3) Bạn hãy chụp lại những giấy tờ đã nhận tại viện rồi gửi cho
người phụ trách ngôn ngữ bạn muốn hỗ trợ. hoặc có thể nộp
qua web
( Hỏi đáp đền bù)

4) Gửi kèm số tài khoản ngân hàng của chính bạn cho người
phụ trách qua kakao hoặc email.

5) khoảng 5-7 ngày sau bạn sẽ nhận được tiền hoàn bảo hiểm.

Cách Đăng Ký Thành Viên Mới

1. Cách đăng ký thành viên mới
- Vui lòng chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.
- Bấm vào Đăng ký thành viên mới rồi chọn trường bạn theo học.
- Hãy chắc chắn nhập số hộ chiếu của bạn (bắt buộc khi đăng nhập!)

2. Vui lòng đợi một lúc (1-2 ngày) cho đến khi quản trị viên phê duyệt và bạn có thể đăng nhập.

Cách Đăng Nhập

- Khi bạn có thể đăng nhập, hãy chọn trường của bạn trước.
Chọn quốc tịch và nhập số hộ chiếu của bạn

- Sau khi đăng ký lần đầu tiên, bạn phải đợi sự phê duyệt của quản trị viên.
Vui lòng chờ một thời gian (1-2 ngày) cho đến khi quản trị viên phê duyệt và bạn có thể đăng nhập.

3. Cách Đặt Lịch Khám Bệnh

- Sau khi đăng nhập, bạn có thể đặt lịch tại các bệnh viện liên kết với công ty bảo hiểm ở khu vực của bạn hoặc gần trường học của bạn.
- Để đặt lịch, hãy chọn trường của bạn và nhấn vào nút “Tìm kiếm”.
- Một danh sách các bệnh viện liên kết sẽ xuất hiện và bạn có thể xem trước thông tin giới thiệu ngắn gọn và các chuyên khoa của từng bệnh viện.
- Chọn một bệnh viện, mô tả triệu chứng của bạn, và tiến hành đặt lịch.
- Không thể đặt lịch trong ngày và nếu bạn không đến khám quá ba lần, bạn sẽ bị cấm sử dụng trang web.

4.Chờ Liên Lạc Từ Bệnh Viện

- Nếu không có vấn đề gì với lịch hẹn của bạn, bạn sẽ không nhận được thông báo từ bệnh viện hoặc nhận được tin nhắn xác nhận có thể điều trị vào thời gian đã đặt.
- Nếu ngày giờ bạn mong muốn không khả dụng, bệnh viện sẽ liên lạc với bạn riêng qua tin nhắn hoặc messenger.

5. Cách Cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm

- Sau khi bạn hoàn tất đăng ký và nhận được sự chấp thuận đăng nhập từ quản trị viên (công ty bảo hiểm), bạn phải đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập, nhấp vào 'Xem Phạm Vi Bảo Hiểm' để tải xuống giấy chứng nhận.

Hướng dẫn sử dụng SOS911.co.kr

Trang web này được tạo ra với hai mục đích chính: cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và hỗ trợ đặt lịch khám tại các bệnh viện liên kết với công ty bảo hiểm, cũng như xử lý các yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Các bước để sử dụng trang web như sau:

1. Cách Đăng Ký Thành Viên Mới
- Vui lòng chọn ngôn ngữ bạn mong muốn.
- Nhấp vào 'Đăng ký thành viên mới' và sau đó chọn trường bạn đang theo học.
- Điền vào các thông tin còn lại và nhớ nhập số hộ chiếu hoặc mã số sinh viên của bạn.
- Chờ sự chấp thuận của quản trị viên (1-2 ngày) trước khi bạn có thể đăng nhập.

2. Cách Đăng Nhập
- Một khi việc đăng nhập được kích hoạt, trước tiên hãy chọn trường học của bạn và sau đó là quốc tịch, tiếp theo nhập số hộ chiếu hoặc mã số sinh viên để đăng nhập.
- Nếu bạn không thể đăng nhập bằng số hộ chiếu, hãy thử nhập mã số sinh viên.
- Bạn cần chờ sự chấp thuận của quản trị viên sau khi đăng ký, có thể mất 1-2 ngày.

3. Cách Đặt Lịch Khám Bệnh
- Sau khi đăng nhập, bạn có thể đặt lịch tại các bệnh viện liên kết với công ty bảo hiểm ở khu vực của bạn hoặc gần trường học của bạn.
- Để đặt lịch, hãy chọn trường của bạn và nhấn vào nút “Tìm kiếm”.
- Một danh sách các bệnh viện liên kết sẽ xuất hiện và bạn có thể xem trước thông tin giới thiệu ngắn gọn và các chuyên khoa của từng bệnh viện.
- Chọn một bệnh viện, mô tả triệu chứng của bạn, và tiến hành đặt lịch.
- Không thể đặt lịch trong ngày và nếu bạn không đến khám quá ba lần, bạn sẽ bị cấm sử dụng trang web.

4. Chờ Liên Lạc Từ Bệnh Viện
- Nếu không có vấn đề gì với lịch hẹn của bạn, bạn sẽ không nhận được thông báo từ bệnh viện hoặc nhận được tin nhắn xác nhận có thể điều trị vào thời gian đã đặt.
- Nếu ngày giờ bạn mong muốn không khả dụng, bệnh viện sẽ liên lạc với bạn riêng qua tin nhắn hoặc messenger.

5. Cách Cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm
- Sau khi bạn hoàn tất đăng ký và nhận được sự chấp thuận đăng nhập từ quản trị viên (công ty bảo hiểm), bạn phải đăng nhập.
- Sau khi đăng nhập, nhấp vào 'Xem Phạm Vi Bảo Hiểm' để tải xuống giấy chứng nhận.

Đặt lịch hẹn với bệnh viện